Ekológia a multimédiá

Konektivita umenia a vedy (art-sci) ponúka inšpiratívny pohľad na rôznorodé témy a zároveň upozorňuje na výhody dnešnej globálnej komunikácie. V určitej konštelácii smerujú vízie umelca a vedca k originálnym riešeniam, konceptom a prototypom. V spojení s lokálnou jedinečnosťou, ale najmä kreativitou zúčastnených odborníkov je možné odkrývať netradičné možnosti, a to nielen pre oblasť súčasného umenia.

Projekt EMA (Eco Media Art) je zameraný na mediálne a intermediálne umelecké formy a jeho úlohou je podporiť vznik autorských diel, ktoré pracujú s ekologickou problematikou. Je nielen impulzom, ale následne aj prezentačným priestorom pre autentické sondy tímu odborníkov, ktorí v procese výskumu a tvorby nachádzajú inovatívne riešenia. Tento projekt je teda určený pre umelcov, vedcov a odborníkov z vybraných umenovedných a spoločenských oblastí, prináša podnety pre tvorbu či nachádzanie nových súvislostí. Čo je skutočne prínosné, projekt tohto typu môže generovať vznik nových aj recyklovaných stratégií a netradičných umeleckých foriem. Koncepcia projektu EMA 2020 vychádza z aktuálnych poznatkov a interdisciplinárneho myslenia v ekológii a v súčasnom umení (ecological art, eco media art), pričom iniciuje tvorbu autorských konceptov a ich multimediálne spracovanie – tentokrát na báze cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce (SK/HU).

Idea projektu EMA 2020 vznikla ešte v roku 2017 počas realizácie významného medzinárodného projektu EDASN (European Digital Art and Science Network) pod vedením Ars Electronica, Linz (AT), na ktorom sa podieľala aj umelecká skupina DIG so svojou platformou DIG gallery v Košiciach, ktorá patrí k endemickým typom galérií na Slovensku. Prestížny titul UNESCO – Creative City of Media Arts, ktoré mesto Košice získalo v roku 2017, je dôkazom synergie profilovaných kultúrnych aktivít a nosných umeleckých projektov, ku ktorým sa jednoznačne radí aj spomínaný art-sci projekt.
Za projektom EMA 2020, ktorý bol podporený grantovou schémou Interreg / SK-HU, stojí konzorcium partnerov – umelecké združenie DIG, Košice (SK) a Art Colony, Cered (HU). Asociovaným partnerom projektu je Fakulta umení TU v Košiciach (SK). Dlhodobou stratégiou projektu je nielen propagácia diel nových médií a digitálneho mediálneho umenia, ale aj podpora kognitívneho myslenia a najmä aktívny kreatívny postoj pri riešení významných ekologických a spoločenských tém súčasnosti.

Richard Kitta / DIG