EMA 2020 – spojenie ekológie, vedy a umenia

EMA 2020 – spojenie ekológie, vedy a umenia

Umelecké združenie DIG a Ars Longa (Art Colony Cered) v spolupráci s Fakultou umení TUKE vytvorili novú platformu pre komunity umelcov a priaznivcov mediálneho umenia najmä zo Slovenska a Maďarska. Projekt pod názvom EMA 2020 / Eco Media Art 2020 má poukázať na organické spojenie ekológie a súčasného umenia. Realizácia tohto podnetného projektu sa začala už začiatkom mája tohto roku. 

Hlavným cieľom projektu EMA 2020 je spojenie umenia a vedy, ale dôležitým aspektom je taktiež popularizácia tohto konceptu smerom k širšej verejnosti. Ako hovorí jeden z autorov projektu Richard Kitta: „Prostredníctvom umeleckých konceptov vieme získať podnetný a inšpiratívny pohľad nielen na problém globalizácie, ale paradoxne v porovnaní s lokálnou jedinečnosťou aj na jej výhody. Zámerom projektu EMA 2020 je tiež poukázať na prieniky humanitných a iných neumeleckých oblastí, aby prostredníctvom vzájomného dialógu vznikli nové kreatívne impulzy.

Vybraní kreatívci – 6 slovenskí a 6 maďarskí umelci, majú príležitosť vyjadriť sa originálne a autorsky, a to vytvorením umeleckých diel reflektujúcich rôznorodé témy z oblasti tzv. eco media artu. Pri návrhu a tvorbe diela umelci vychádzajú z úzkej spolupráce s vybraným partnerom – odborníkom alebo vedcom z vybranej inštitúcie – predovšetkým z inej, neumeleckej sféry.

Neziskové organizácie DIG, Art Colony Cered a Fakulta umení TUKE pôsobiace v oblasti umenia a vzdelávania začali týmto netradičným projektom svoju cezhraničnú partnerskú spoluprácu. Projekt EMA2020 bol podporený finančnou čiastkou vo výške 51 170,71 EUR – v rámci výzvy Fondu malých projektov – Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Fond malých projektov (FMP) je užitočným „nástrojom“ predovšetkým na podporu projektov v rámci regiónu. Organizátori podujatia sa rozhodli využiť práve túto možnosť a vytvorili originálnu kreatívnu platformu zameranú na tzv. ekologický media art. Keďže hlavným cieľom výzvy FMP je posilnenie kultúrnej a sociálnej kooperácie prihraničných regiónov, vznikol projekt, ktorý má nielen umelecké ambície, ale aj širší socio-kultúrny impakt. 

V dňoch 6. – 16. augusta 2020 sa vybraní umelci zúčastnia medzinárodného sympózia v Art Colony Cered v Maďarsku za účelom predstavenia svojich nápadov a finalizácie svojich ekologických multimediálnych umeleckých diel. Sympózium vyvrcholí prezentáciou diel 16. augusta – formou výstavy za účasti autorov v Art Colony Cered. Vytvorené umelecké diela budú následne vystavené v septembri 2020 v Košiciach, v priestoroch lídra projektu – DIG gallery. Výstava EMA 2020 je súčasťou podporných aktivít projektu Košice / UNESCO – Creative City of Media Arts a zároveň je sprievodným podujatím košickej Bielej noci 2020.

Je evidentné, že dlhodobou víziou partnerov projektu je podpora súčasného mediálneho umenia a jeho živá propagácia. Organizátori projektu sú presvedčení, že EMA2020 vytvára nové pole pôsobnosti pre súčasných slovenských a maďarských tvorcov, ktorí v koexistencii s odborníkmi z iných oblastí dokážu osloviť najmä nastávajúcu generáciu mladých umelcov. 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *