Project

Projekt címe: ECO MEDIA ART 2020, rövidítés: EMA2020
Projekt regisztrációs száma: FMP-E / 1901 / 4.1 / 043
Hozzájárulás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból: 43 495,11 euró.
A projekt az INTERREG program Szlovák Köztársaság-Magyarország, Keleti Régió Kisprojektek Alapja, prioritási tengelye: Államigazgatási szervek és határ menti területeken élő személyek határon átnyúló együttműködésének támogatása.

A projekt vezető partnere: DIG o.z., Kassa, Szlovákia

DIG
Digital Intervention Group
diggallery.sk

A DIG művészeti csoport (mozaikszó: Digital Intervention Group) 2012-ben alakult Kassán. A DIG művészekből, kurátorokból és rajongókból álló közösség, akik elsősorban a digitális és multimédiás művészet területén lépnek fel. A DIG kulcsprojektje a DIG galéria – egy sajátos modellje egy nyílt forráskódú galéria, amely az egykori kassai dohánygyár területén található, és amely profilozása miatt endemikus környezetünkben. Ezen a barnamezőn belül a DIG csoport nemzetközi multimédiás kiállításokat és koedukációs rendezvényeket szervezett, amelyek a kortárs médiaművészet különböző területeit mutatták be. Az egyik fontos DIG párhuzamos projekt a MAO (Media Art Office) prezentációs platform. A DIG művészeti vezetője egy multimédiás művész és kulturális aktivista, Richard Kitta, aki szintén a tudományos életben dolgozik. Irányítása alatt a DIG Csoport egy nagy art-sci projekt és a European Digital Art and Science Network (2014-2017) nemzetközi konzorcium része lett, amelyet az osztrák partner, az Ars Electronica, Linz (AT) vezetett. A DIG csoport 2017 óta a Kassa – UNESCO / Creative City of Media Arts munkacsoport tagja, és az említett tevékenységekkel jelentősen hozzájárult e rangos cím elnyeréséhez.

Projekt partner 1: Ars Longa Nonprofit Müvészeti Egyesület, Cered, Magyarország

ART Colony Cered
Ars Longa Nonprofit Alkalmazott Tudományok Egyeteme
artcolony-cered.com

Az ARTColony Cered egy 1996-ban alapított nemzetközi művészplatform. A magyarországi Cered faluban évente rendeznek találkozókat különböző országok művészeiből, hogy tematikus szimpóziumokon vegyenek részt. Cered eredeti környezete nemcsak erős vizuális ingert ad a kortárs művészeknek, hanem lehetőséget is arra, hogy felhívják a figyelmet a környezet által kínált hagyományokra. A szimpóziumok során a művészek gyakran olyan helyspecifikus alkotásokat készítenek, amelyek reagálnak a környező környezetre. Elengedhetetlen a művész és a környezet közötti folyamatos párbeszéd, valamint a kortárs művészet és a társadalmi szerepvállalás közötti metszéspontok keresése. Az ARTColony Cered szimpóziumon több mint 20 ország (Hollandia, Belgium, Finnország, Svédország, Franciaország, Olaszország, Izrael, Mexikó, Argentína, Malajzia és mások) művészei vettek részt. Az ARTColona Cered legutóbbi tematikus rendezvényei a Summer-Kitchen (2018) és a Separated Spaces (2017) voltak.
Az ARTColony Cered alapítója és művészeti vezetője Furjesi Csaba képzőművész. Furjesi a szervezői tevékenysége mellett szabadúszó művészként dolgozik a nemzetközi porondon. 2008 óta a világ különböző fővárosaiban állított ki, mint például Egyiptomban, Santa Catalinában és Montereyben (USA), Drezdában és Rómában.

  1. projektpartner: Faculty of Arts TUKE, Kassa, Szlovákia

Faculty of Arts
Technical university of Košice
www.fu.tuke.sk

A kassai Műegyetem Bölcsészettudományi Kara fennállásának két évtizede alatt elsősorban művészeti és tudományos tevékenysége révén vált láthatóvá hazai és nemzetközi viszonylatban. A kar rangos eredményeit bizonyítja, hogy oktatók és hallgatók sikeresen jelöltek jelentősebb művészeti díjakra. A Bölcsészettudományi Kar fő küldetése a pedagógiai tevékenység mellett (pl. építészet, formatervezés és képzőművészet) a kulturális és művészeti élet beindítása is a kelet-szlovákiai régióban. A TUKE Bölcsészettudományi Kar 2007 óta jelentős képviselettel rendelkezik a Kassa – Európa Kulturális Fővárosa 2013 projektben és tevékenységével hozzájárult e kivételes cím elnyeréséhez. 2017 óta a TUKE Bölcsészettudományi Kara a Kassa – UNESCO Médiaművészeti Kreatív Város hálózatának tagja.

A projekt fő célja:
A művészet és a tudomány ötvözésével a nagyközönség felé fordulunk, hogy ösztönző és inspiráló képet kapjanak a problémákról, de a globalizáció előnyeiről a helyi egyediséghez képest.
A projekt célja, hogy a művészek behatolást biztosítsanak a természettudományok és a humán tudományok világába, hogy a kölcsönös párbeszéd révén új impulzusokat kapjanak, és egyben visszajelzést kapjanak a műalkotások létrehozásában.

Közvetlen célok:
Összehozni szlovák és magyar művészeket, tudósokat, szakembereket, és új ösztönzőket teremteni az alkotáshoz, új nem hagyományos kötődéseket, kölcsönös együttműködést teremteni a műalkotásokban.
A határon átnyúló intézményi együttműködés színvonalának javítása tudományos, művészeti és közterületi hálózatok kialakításával (SAS, tudomány- és bölcsészettudományi egyetemek, közösségek, kulturális intézmények).
Hozzon létre új innovatív koncepciókat és műalkotásokat a multimédia és a vizuális művészetek területén.
Javítsa az első kassai médiagaléria, a DIG galéria népszerűsítését, és folytassa a nemzetközi orientációjú Art Colony Cered műhely népszerűsítését a közös témájú műalkotások kiállításával és közzétételével.
Erősíteni a hallgatók, a fiatalok és a lakosság érdeklődését a magyar és szlovák kortárs művészet iránt az elkészült műalkotások népszerűsítésén keresztül.

Mindkét szervezet hosszú távú célja és jövőképe a kortárs művészet támogatása és népszerűsítése a nagyközönség körében. A projekt támogatja a kortárs művészet örökségét a jövő generációi számára. A projekt kiemelt hozadéka 12 digitális és médiaművészeti alkotás formájában megvalósuló egyéni vagy közös alkotás, amely a téma meghirdetése után jön létre (öko médiaművészet keretein belül) és 3 esemény során csúcsosodik ki, melyek a következők: 10 napos Művésztelep Cered Szimpózium, kiállítás a Cered Művésztelepen és kiállítás a kassai DIG galériában.

A közös alkotás az Enter című kiadvány, 600 darabos példányszámban, fotósorozat és egy rövid dokumentumfilm formájában kerül a művészeti és nagyközönség elé. Feltételezzük, hogy a projektben 10 intézmény vesz részt művészek és tudományos szakértők bevonásával. Ezek állami művészeti iskolák, bölcsészettudományi és természettudományi állami iskolák, a Szlovák Tudományos Akadémia, valamint gazdasági társaságok. A kiválasztott desztinációk a kulturális rendezvények és a turizmus fontos központjai, kiállításokon keresztül 500 látogatót kívánunk elérni, ebből 150 nőt. A zárókiállítás időpontját Kassa város egyik kiemelt rendezvényére terveztük, ez a Nemzetközi Békemaraton és a Fehér Éjszaka Kassán.