Zverejňovanie

DIG o.z. na základe § 8  zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pri získavaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov je osobou, ktorá je povinná  pri obstarávaní tovarov, poskytovaní služieb a uskutočňovaní stavebných prác postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

Objednávka č. 1

Objednávka č. 2

Objednávka č. 3