ecology & multimedia

Az Art-sci kapcsolat ösztönző és inspiráló pillantást kínál a különböző témákra, és kiemeli a mai globális kommunikáció előnyeit. Egy bizonyos konstellációban a művész és a tudós elképzelései eredeti megoldásokhoz, koncepciókhoz és prototípusokhoz vezetnek. A helyi egyediség, de különösen a résztvevő szakemberek kreativitása kapcsán lehetőség nyílik a nem hagyományos lehetőségek felfedezésére, nem csak a kortárs művészet területére. Az EMA (Eco Media Art) projekt a média és az intermédia művészeti formákra fókuszál, és feladata az ökológiai kérdésekkel foglalkozó szerzői alkotások létrejöttének támogatása. Az EMA impulzus, és ebből következően egyfajta prezentációs tér a szerzői csapat autentikus művészi próbái számára. Ez egy olyan metszéspont, ahol a művészek és tudósok kölcsönös párbeszéde zajlik, akik innovatív megoldásokat találnak a kiválasztott kutatási területeken az alkotási folyamat során. Az EMA 2020 projekt művészeknek, tudósoknak és szakembereknek szól, különböző művészeti és társadalmi területekről. Ösztönzi az új kontextusok létrehozását vagy megtalálását, valamint támogatja a hálózatépítést és az új művészeti formák létrehozását. Az EMA 2020 projekt koncepciója az ökológia és a kortárs művészet (eco media art) aktuális tudására és interdiszciplináris gondolkodására épül, miközben kezdeményezi a szerzői koncepciók megalkotását és azok multimédiás feldolgozását – ezúttal határon átnyúló intézményi együttműködés alapján ( SK / HU).

A projekt ötlete 2017-ben az Ars Electronica, Linz (AT) által vezetett EDASN (European Digital Art and Science Network) nemzetközi nagyprojekt megvalósítása során született, amelyben a DIG művészeti csoport is részt vett DIG galéria platformjával. Kassán, amely az egyetlen ilyen jellegű Szlovákiában. Az UNESCO – Médiaművészet Kreatív Városa címet 2017-ben Kassa városa nyerte el, a profilozott kulturális tevékenységek és a kulcsfontosságú művészeti projektek szinergiájának bizonyítéka, amelyek egyértelműen benne vannak a fent említett art-sci projektben.

Az Interreg / SK-HU pályázati rendszer által támogatott EMA 2020 projekt mögött partnerek konzorciuma áll – a kassai DIG Art Association (SK) és Art Colony, Cered (HU). A projekt társult partnere a Faculty of Arts of the Technical University in Košice (SK). A projekt hosszú távú stratégiája nemcsak az újmédia és a digitális médiaművészet alkotásainak népszerűsítése, hanem a kognitív gondolkodás és különösen az aktív alkotói hozzáállás támogatása napjaink fontos környezeti és társadalmi kérdéseinek kezelésében.

Richard Kitta / DIG